Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Trên đường phát triển

Cập nhật ngày: 17:28, 19/01/2017

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế

Căn cứ văn bản chỉ đạo ngành thuế, cũng như của địa phương, năm qua, Cục Thuế Cà Mau đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) về thuế, đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm (2016-2017), định hướng đến năm 2020.

Bằng những giải pháp quyết liệt của ngành thuế trong công tác CCHC nhằm mục tiêu giải quyết hồ sơ đúng hạn, đúng luật đạt tỷ lệ 100%, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) so với quy định hiện hành từ 20-30%, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người nộp thuế; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người nộp thuế, tạo sự hài lòng đối với người nộp thuế.

Ông Trần Hoàng Vũ, Trưởng Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh, cho biết: "Là cơ quan chuyên môn, chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là giải quyết TTHC về thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước, do đó, nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi là tập trung vào 2 nội dung chính: cải cách, cắt giảm thời gian trong việc giải quyết TTHC thuế và cải cách nâng cao tinh thần thái độ phục vụ của công chức thuế trong việc giải quyết TTHC thuế".

Ngành thuế luôn chủ động cắt giảm các TTHC về thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hoạt động.

Ðối với các văn bản mới về thuế, đặc biệt là các văn bản sửa đổi, bổ sung về TTHC thuế, Cục thuế và các chi cục thuế thực hiện tốt việc cập nhật, phổ biến; công khai TTHC tại cơ quan thuế; đăng thông tin trên trang Thông tin điện tử Cục thuế để người nộp thuế biết và thực hiện. Ðồng thời, thực hiện tốt giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam ISO 9001: 2008. Từ đó có trên 99,7% TTHC được giải quyết đúng; riêng đối với 14 nhóm thủ tục đăng ký cắt giảm từ 20-30%, thực tế giải quyết bình quân cắt giảm thời gian giải quyết trên 30%, đặc biệt có nhiều thủ tục thời gian cắt giảm trên 50%, tạo rất nhiều thuận lợi cho người nộp thuế.

Song song đó, Cục thuế phối hợp với Sở Kế hoạch và Ðầu tư về cấp mã số doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính trong việc xác định nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo cơ chế “một cửa liên thông”, đảm bảo thời gian thực tế giải quyết TTHC do cơ quan thuế thực hiện cắt giảm từ 30% trở lên.

Ngành thuế thường xuyên lắng nghe ý kiến của người nộp thuế về các vấn đề liên quan đến chính sách thuế, TTHC thuế và tinh thần thái độ phục vụ của công chức thuế... Ngành thuế tỉnh Cà Mau chọn tháng 3/2016 (tháng quyết toán thuế có nhiều TTHC nhất) phát động cao điểm lắng nghe ý kiến người nộp thuế với nhiều hoạt động: tổ chức tập huấn, đối thoại triển khai các văn bản mới về thuế và hướng dẫn quyết toán thuế 9 cuộc với 1.322 lượt người tham dự; đăng 33 tin, bài thông tin mới về thuế trên Website Cục thuế; tiếp nhận 2.391 lượt thông tin từ người nộp thuế và xử lý thông tin hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế; gửi thư điện tử thông tin mới về thuế cho 3.200 lượt người nộp thuế...

Ông Trần Hoàng Vũ thông tin: "Ðiểm mới của tháng lắng nghe ý kiến người nộp thuế năm qua là Cục thuế tổ chức tuần lễ lắng nghe người nộp thuế tại doanh nghiệp. Cử công chức thuế phối hợp với phóng viên Báo Cà Mau đến trực tiếp tại 22 doanh nghiệp có nhiều vướng mắc về thuế thời gian qua để nắm bắt, hỗ trợ các khó khăn của doanh nghiệp; thực tế tiếp nhận 47 ý kiến của doanh nghiệp, hầu hết các ý kiến đánh giá cao chất lượng triển khai các chính sách thuế mới, cắt giảm TTHC thuế, công khai minh bạch trong giải quyết TTHC thuế, chất lượng công tác hỗ trợ doanh nghiệp, việc chấp hành thực thi công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ, giao tiếp ứng xử của cán bộ thuế là nghiêm túc, văn minh, đồng hành cùng với doanh nghiệp.

Ðể nâng cao chỉ số PCI, ngành thuế tỉnh đã tập trung nhiều giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần chung của tỉnh có liên quan đến ngành như các chỉ số chi phí thời gian gia nhập thị trường; tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin; chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; công tác đào tạo cán bộ… Ðặc biệt là quan tâm cải thiện 3 chỉ số thành phần liên quan trực tiếp đến ngành thuế như: chỉ số miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp là đặc quyền của nhóm doanh nghiệp FDI; chỉ số về số giờ làm việc với thanh tra, kiểm tra thuế; chỉ số tiêu cực thương lượng với cán bộ thuế là phần thiết yếu trong hoạt động kinh doanh. Cục Thuế tỉnh đánh giá các chỉ số thành phần PCI của tỉnh về thuế năm 2016 chuyển biến tích cực so với năm 2015.

Nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, giảm bớt thời gian và chi phí của tổ chức, cá nhân nộp thuế cho công việc liên quan đến thuế theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Cục thuế tỉnh đưa tất cả các thủ tục giải quyết tại bộ phận một cửa trước đây vào giải quyết tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh với 93 thủ tục; số công chức phân công biệt phái qua trung tâm 2 người; thời gian thực hiện kể từ ngày 29/12/2016.

Qua gần 1 tháng hoạt động, công tác giải quyết TTHC thuế vận hành tốt, đảm bảo được mục tiêu CCHC thuế, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuế, đặc biệt là tạo nhiều thuận lợi cho người nộp thuế.

Thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các TTHC theo kế hoạch đã xây dựng và theo hướng dẫn của ngành, địa phương. Rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền loại bỏ 100% các thủ tục không cần thiết gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Ðồng thời, tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuế; công khai số điện thoại đường dây nóng của Cục thuế để tiếp nhận thông tin, giám sát hoạt động giải quyết TTHC thuế đối với cán bộ, công chức thực thi công vụ, kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu làm trái quy định./.

Bài và ảnh: Hồng Phượng

Bình luận

Ý kiến bạn đọc