Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Xã hội

Cập nhật ngày: 09:00, 13/09/2018

Cần đầu tư hạ tầng có trọng tâm từ nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo

(CMO) Nhằm đánh giá kết quả các dự án hợp phần thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện giai đoạn 2016-2018, trong 2 ngày (11-12/9), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với một số sở, ngành có buổi kiểm tra kết quả thực hiện tại xã Nguyễn Việt Khái (huyện Phú Tân) và xã Quách Phẩm Bắc (huyện Đầm Dơi)

Trên địa bàn huyện Phú Tân có 3 chương trình được triển khai thực hiện tại xã Nguyễn Việt Khái và 3 ấp của xã Tân Hải (Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng sinh kế và mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 30a, 135 và ngoài 30a, 135 giai đoạn 2016-2018). Tổng nguồn vốn để thực hiện các chương trình từ năm 2016 đến nay hơn 3 tỷ đồng.

Thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo (tính từ năm 2016 đến giữa năm 2018), tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm 8,77%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,04%. Riêng xã Nguyễn Việt Khái (xã trực tiếp thụ hưởng chương trình) tỷ lệ hộ nghèo giảm 9,9%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 2,49%. Thu nhập bình quân đầu người tăng qua các năm (năm 2016 là 35 triệu/đồng/người/năm đến tháng 5/2018  là 38, 4 triệu đồng/người/năm.

Đoàn thăm hỏi quá trình được hỗ trợ sinh kế tại hộ bà Thạch Thị Thương, ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái.

Qua kiểm tra thực tế tại các hợp phần đã thực hiện, Đoàn đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện tại địa phương. Thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách giảm nghèo cải thiện đời sống nhân dân, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư theo tiêu chí nông thôn mới tạo điều kiện cho người dân tham gia thực hiện các hoạt động của chương trình để tăng thu nhập. Đời sống người dân vùng thụ hưởng được nâng lên. Đây là thành công bước đầu của dự án.

Tuy nhiên để dự án thật sự mang lại hiệu quả cao nhất, Đoàn công tác cũng lưu ý địa phương cần thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trong xoá nghèo bền vững. Một số đối tượng nghèo chưa nhận thức đúng ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình, còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, thiếu kiên trì trong việc phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo. Những tồn tại, hạn chế này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của chương trình.

Tại huyện Đầm Dơi, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác điều hành triển khai dự án trên địa bàn xã Quách Phẩm Bắc.

Đầm Dơi có 2 xã bãi ngang ven biển (Tân Thuận và Nguyễn Huân) và 3 xã đặc biệt khó khăn (Ngọc Chánh, Thanh Tùng và Quách Phẩm Bắc) được triển khai thực hiện các dự án, tổng vốn thực hiện các hợp phần trên địa bàn huyện gần 30 tỷ đồng.

Đoàn kiểm tra việc xây dựng lộ nông thôn tại xã Quách Phẩm Bắc.

Kiểm tra thực tế tại xã Quách Phẩm Bắc, đoàn đánh giá cao công tác triển khai thực hiện các dự án hợp phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018. Qua 3 năm thực hiện các tiểu dự án hợp phần trong các lĩnh vực đầu tư hạ tầng nông thôn và duy tu các tuyến lộ GTNT; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhận rộng mô hình giảm nghèo; nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn... Nhìn chung, qua hỗ trợ từ các hợp phần, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm mạnh. Năm 2016 có 25,8% hộ nghèo thì năm 2017 giảm còn 23,17%,và 2018 chỉ còn 20,06%. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đi lại được quan tâm đầu tư. Các chương trình y tế, giáo dục, mạng lưới thông tin tuyên truyền từng bước được cải thiện.

Qua kiểm tra thực địa và văn bản, đoàn nhắc nhở địa phương cần khắc phục tình trạng nguồn vốn hỗ trợ sản xuất còn dàn trải, manh mún và thiếu tập trung; hiệu quả các mô hình sản xuất chưa cao, ít khả năng nhân rộng; việc báo cáo các nguồn vốn còn nhập nhằng và chưa thể hiện rõ ràng trên văn bản các nguồn vốn đã phân khai.

Đánh giá sau 2 ngày kiểm tra tại địa bàn 2 huyện Đầm Dơi và Phú Tân, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Xuân Tình cho rằng, các địa phương đã thực hiện tốt việc tiếp nhận nguồn vốn và triển khai các mô hình sản xuất khá hiệu quả; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, tranh thủ được sự đồng thuận của người dân. Tuy nhiên, địa phương cần quan tâm hơn nữa trong chọn lựa đối tượng xây dựng mô hình nhân rộng; hạn chế việc đầu tư dàn trải, mạnh mún; các công trình xây dựng hạ tầng cần được quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để hạn chế lãng phí nguồn vốn.

Sau chuyến thực tế này, Sở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Trung ương để tiếp tục đầu tư cho giai đoạn tiếp theo./.

Ngọc Huệ 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc