Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Xã hội

Cập nhật ngày: 12:00, 09/01/2019

Nỗ lực xây dựng thành phố phát triển

(CMO) Những năm qua, TP. Cà Mau luôn có bước phát triển, ngoài tình hình kinh tế - xã hội được vực dậy, nhiều công trình có tầm cỡ khu vực và khu đô thị mới mọc lên. Mật độ dân cư tập trung cao, chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng cải thiện.

Năm 2018, thành phố thực hiện 12 đồ án quy hoạch trên địa bàn, đã hoàn thành 1 đồ án, tiếp tục triển khai thực hiện 8 đồ án, 3 đồ án có chủ trương nhưng chưa thực hiện. Ngân sách tỉnh đầu tư trực tiếp triển khai thực hiện 6 công trình, vốn phân bổ 75,503 tỷ đồng. Ngân sách thành phố đầu tư thực hiện 22 công trình, hoàn thành 14 công trình, 8 công trình đang thi công, vốn thực hiện 38,762 tỷ đồng.

Vincom Plaza Cà Mau đi vào hoạt động cuối năm 2018 với quy mô 13.635 m2, tạo cho đô thị TP. Cà Mau diện mạo mới.

Trật tự đô thị và vệ sinh môi trường thành phố chuyển biến tích cực. Thành phố tăng cường công tác trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn; Tổ chức nhiều hoạt động tham gia hiệu quả ngày Môi trường thế giới, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, công nhận các tuyến phố văn minh, tuyến phố không rác, tuyến dân cư kiểu mẫu, khu dân cư tự quản, xã văn hoá nông thôn mới.

Công tác cải cách hành chính của thành phố đạt nhiều tiến bộ, nhất là việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, qua đó tạo chuyển biến tích cực về mặt nhận thức, hành động, trách nhiệm trong cán bộ, công chức, viên chức.

Nhìn lại năm 2018, Đảng bộ, quân, dân TP. Cà Mau đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, đưa kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển đạt mức tăng trưởng khá, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội giữ vững, ổn định. Tỷ lệ hộ nghèo giảm tích cực, thu nhập bình quân đầu người tăng cao và các công trình phục vụ dân sinh, công trình đô thị động lực phục vụ mục tiêu hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II vẫn duy trì được điều kiện thu hút đầu tư và phát triển.

Với đà thắng lợi, thành phố đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ quản lý giỏi, công nhân kỹ thuật lành nghề cho một số lĩnh vực phục vụ yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II, hướng tới mục tiêu đô thị loại I. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho ngành y tế, giáo dục - đào tạo, văn hoá - thể thao phát triển theo yêu cầu. Tăng cường đầu tư về thuỷ lợi và đưa khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tạo bước chuyển biến rõ nét về năng suất, chất lượng, thu nhập và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các xã ngoại thành của thành phố./.

Xuân Trúc

Bình luận

Ý kiến bạn đọc