Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Xã hội

Cập nhật ngày: 12:00, 08/05/2018

Sớm bàn giao sổ BHXH cho người lao động

(CMO) Đến ngày 24/4, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 1.839 đơn vị sử dụng lao động với 62.183 lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Trong đó, đã cấp 62.167 sổ BHXH cho người lao động, đạt 99,97%. Các sổ BHXH còn lại đã được gửi cho người lao động để đối chiếu nhằm sớm hoàn thiện hồ sơ, trả sổ BHXH cho người lao động.

Phó giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau Trịnh Trung Kiên cho biết, Khoản 2, Điều 18 và Khoản 3, Điều 19, Luật BHXH (sửa đổi) năm 2014 quy định: “Người lao động có quyền được cấp, quản lý sổ BHXH và có trách nhiệm bảo quản sổ BHXH”, do đó, ngày 14/10/2016, BHXH Việt Nam ban hành Văn bản số 4027/BHXH-ST hướng dẫn quy trình rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động với mục đích sổ BHXH tới tay người lao động quản lý phải được đảm bảo chính xác về thông tin cá nhân; quá trình tham gia, chức danh công việc và mức đóng của người lao động trong sổ BHXH khớp với cơ sở dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý. Từ đó, làm cơ sở giải quyết kịp thời, chính xác các chế độ BHXH cho người lao động.

Khách hàng đang giao dịch tại BHXH tỉnh Cà Mau.

Để thực hiện việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo đúng quy định, BHXH tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác rà soát bàn giao sổ BHXH trên địa bàn tỉnh; công văn hướng dẫn quy trình rà soát bàn giao sổ cho người lao động; tổ chức nhiều hội nghị tập huấn hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động thực hiện quy định về nguyên tắc rà soát, quy trình rà soát cụ thể; phân công trách nhiệm cụ thể của các đơn vị trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ từ khâu nhận hồ sơ, thời gian xử lý ở từng công đoạn, đảm bảo việc chuyển hồ sơ liên tục, kịp thời; tổ rà soát, thẩm định, nhập liệu thực hiện nhiệm vụ được giao đúng quy định; các bộ phận trong tổ rà soát phối hợp nhịp nhàng đảm bảo chất lượng, số lượng và tiến độ thực hiện.

Song song đó, BHXH phối hợp với Bưu điện tỉnh ký 2 phụ lục hợp đồng theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam (thu gom Mẫu 3, sổ BHXH về cơ quan BHXH và nhận sổ BHXH hoàn chỉnh giao cho đơn vị sử dụng lao động để trả trực tiếp cho người lao động kịp thời, đúng quy định).

Ngoài ra, BHXH còn trực tiếp đến đơn vị sử dụng lao động, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện rà soát, đối chiếu quá trình tham gia BHXH (Mẫu 3) của người lao động; tích cực đôn đốc thu hồi Mẫu số 01 về cơ quan BHXH có chữ ký người lao động để thực hiện lưu vào hồ sơ rà soát bàn giao sổ BHXH theo quy định.

Ông Trịnh Trung Kiên thông tin, khi trả sổ BHXH cho người lao động phải đảm bảo trên mỗi quyển sổ BHXH thể hiện đầy đủ thông tin về cá nhân và quá trình tham gia BHXH của người lao động, giúp người lao động giám sát được việc đóng nộp tiền BHXH kịp thời của đơn vị sử dụng lao động. Trường hợp phát hiện sổ BHXH ghi chưa đúng, nhầm hoặc ghi thiếu các thông tin, quá trình tham gia BHXH… người lao động sẽ kịp thời phát hiện và phản ánh lại với đơn vị sử dụng lao động, tổ chức công đoàn hoặc cơ quan BHXH để điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Việc tự quản lý sổ BHXH sẽ giúp người lao động biết được đơn vị sử dụng lao động có nợ tiền đóng BHXH của mình hay không để có cơ sở yêu cầu chủ sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trách nhiệm đóng BHXH cho mình. Đồng thời, góp phần ngăn ngừa tình trạng người lao động bị trích trừ tiền lương để đóng BHXH nhưng chủ sử dụng lao động không nộp tiền về cơ quan BHXH, trốn tránh trách nhiệm đóng mà người lao động không biết, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Theo ông Trịnh Trung Kiên, mặc dù BHXH tỉnh rất nỗ lực thực hiện việc sớm trả sổ BHXH cho người lao động, nhưng do phần mềm TST có nhiều công đoạn, nhiều thao tác phải thực hiện khi xử lý nghiệp vụ sổ, thẻ làm tăng khối lượng công việc và chậm tiến độ giải quyết hồ sơ. Hơn nữa, dữ liệu đóng BHXH chưa đồng bộ, dữ liệu hưởng BHXH 1 lần, BHTN chưa đầy đủ làm ảnh hưởng đến việc rà soát (do phải thực hiện nhiều phần mềm tra cứu khác nhau). Phần mềm TST chạy còn chậm, làm ảnh hưởng đến thời gian thực hiện công việc được giao như in Mẫu số 03 và in tờ rời sổ BHXH. Mong BHXH Việt Nam sớm hoàn thiện chương trình phần mềm TST, nâng cấp chạy nhanh hơn, hiệu quả hơn./.

 Hồng Phượng

Bình luận

Ý kiến bạn đọc