Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Xã hội

Cập nhật ngày: 12:00, 08/09/2018

Thới Bình: Nhiều bất cập trong cải cách thủ tục hành chính

(CMO) Trên cơ sở các văn bản, quy định về cải cách hành chính, huyện Thới Bình đã cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể tại địa phương. Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, huyện còn tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp, đáp ứng mức độ hài lòng của người dân. Tuy nhiên, qua rà soát vẫn còn nhiều bất cập trong thực hiện nhiều hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC).

Toàn huyện có 26 TTHC cung cấp mức độ 4, 184 thủ tục mức độ 3 và 103 thủ tục mức độ 2. Huyện đã cắt giảm thời gian giải quyết của 40 TTHC, đồng thời cập nhật, niêm yết công khai TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Ngoài ra, UBND huyện triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với tất cả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; quy trình giải quyết TTHC trên từng lĩnh vực đảm bảo theo quy định. Có sổ theo dõi quá trình giải quyết, phiếu hẹn, phiếu giao nhận hồ sơ giữa các bộ phận chuyên môn; lưu trữ hồ sơ khá khoa học.

Tính đến nay, UBND huyện đã tiếp nhận khoảng 5.000 hồ sơ, trong đó có 4.461 hồ sơ giải quyết đúng hạn (tỷ lệ 99,84%), 7 hồ sơ trễ hạn, 306 hồ sơ còn trong thời gian xử lý. Sử dụng phần mềm VIC của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện Thới Bình khá tốt, cụ thể, tỷ lệ văn bản đến đạt 84%, tỷ lệ văn bản đi đạt 91%; tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng VIC thường xuyên đạt 90%.

Theo đó, đến nay đơn vị đã hoàn thành 18/22 nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đạt 81,8%. Tuy nhiên, qua đợt kiểm tra tháng 8 vừa qua, theo Quyết định số 5854/QĐ-UBND ngày 14/11/2011 của Chủ tịch UBND huyện ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Thới Bình vẫn còn chưa phù hợp, chưa quy định cụ thể cơ quan có trách nhiệm phối hợp và cũng chưa quy định thời gian thực hiện của Văn phòng UBND huyện.

Hiện nay, nhiều xã trên địa bàn huyện Thới Bình chưa thực hiện việc theo dõi quản lý sổ sách bằng phần mềm một cửa điện tử. (Ảnh chụp tại bộ phận một cửa xã Thới Bình, huyện Thới Bình).

Ngoài ra, việc lập sổ theo dõi văn bản rà soát và kết quả rà soát cũng chưa thể hiện sự chặt chẽ. Trong đó, báo cáo kết quả rà soát và xử lý đối với Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016, nhưng sổ theo dõi văn bản rà soát, kết quả xử lý lại theo dõi Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009. Đồng thời, chưa lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật để theo dõi quản lý và phục vụ hệ thống hoá kỳ 2014-2018.

Đối với công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính, qua kiểm tra, phát hiện 1 trường hợp tổ chức lại đơn vị sự nghiệp giáo dục chưa đúng quy định, cụ thể: Không có hồ sơ (chỉ ban hành quyết định), cơ quan trình Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định không đúng quy định; còn tình trạng sử dụng số lượng người làm việc ở một số trường cao hơn so với số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao; giao số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000 cho các trường chưa phù hợp.

Tính đến thời điểm kiểm tra, tại cấp huyện có 2.697/4.929 hồ sơ được xử lý, cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử, tỷ lệ 54,72%; có 10 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến. Tuy nhiên, toàn huyện có 49 chữ ký số được cấp nhưng chưa sử dụng nhiều. Giải thích vấn đề này, bà Dương Chúc Linh, Chánh Văn phòng UBND huyện Thới Bình, thông tin, do một số khó khăn, trước đây huyện cũng có đề xuất, kiến nghị Sở Thông tin - Truyền thông ban hành quy chế xem lại trường hợp nào, văn bản nào có thể sử dụng chữ ký số, đến thời điểm này chưa nhận được phản hồi. Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện thường đi công tác, hiện chữ ký số không sử dụng được trên máy tính bảng mà chỉ sử dụng được máy bàn nên cũng không sử dụng được nhiều. Trong tháng 8 vừa qua, huyện đã triển khai thực hiện chứng minh thư số tại văn thư nhưng 2 tuần nay bị trục trặc và bị khoá.  

Nhìn nhận những mặt còn hạn chế, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình Trần Văn Dũng cho biết: “Thời gian qua, huyện cũng đã quyết liệt chỉ đạo chấn chỉnh hồ sơ công chức, viên chức. Đã qua, việc chốt hồ sơ để giải quyết chế độ cho công chức, viên chức còn bất cập, việc nâng lương, bổ nhiệm lại còn chậm trễ. Vừa qua, địa phương cũng đã khắc phục bằng cách triển khai phần mềm để quản lý và thực hiện đúng tiến độ. Ngoài ra, việc theo dõi quản lý sổ sách bằng phần mềm một cửa điện tử hầu như cấp xã chưa vận hành nhiều, còn thực hiện thủ công”.

Ông Trần Hoàng Lộc, Phó giám đốc Sở Tư Pháp, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra cải cách TTHC tỉnh đề nghị địa phương chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời những mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân chậm trễ hoặc có sai phạm trong thực hiện để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách TTHC./.

Hồng Nhung

Bình luận

Ý kiến bạn đọc