Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Xây dựng Đảng

 • Đa dạng trong tạo nguồn phát triển đảng viên Cập nhật ngày: 09/12/2016

  Trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, lực lượng trẻ, lực lượng sản xuất, kinh doanh luôn được Ðảng bộ thị trấn Sông Ðốc (huyện Trần Văn Thời) quan tâm. Bởi đây là lực lượng tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần rất lớn trong sự nghiệp phát triển của địa phương.

 • Tăng nguồn sinh lực trẻ cho chi bộ nông thôn Cập nhật ngày: 23/11/2016

  Xác định tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trẻ, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện uỷ Ðầm Dơi ban hành Nghị quyết số 03, đề ra mục tiêu giai đoạn 2016-2020 quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở đạt chuẩn về chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ.

 • Hiệu quả từ mô hình tổ chức cơ sở Đảng 3 cấp Cập nhật ngày: 05/10/2016

  Với lợi thế địa bàn có đội ngũ đảng viên đông, giàu kinh nghiệm, uy tín, thời gian qua, Ðảng bộ Phường 5, TP Cà Mau luôn phát huy tốt năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ ở khu dân cư. Tuy nhiên, với số lượng đảng viên ngày càng đông đã gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý cũng như sinh hoạt của các chi bộ.

 • Nâng cao hiệu quả công tác dân vận Cập nhật ngày: 01/08/2016

  Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng nêu 10 nhiệm vụ về xây dựng Ðảng, trong đó có bổ sung thêm 2 nhiệm vụ mới so với Ðại hội XI, đó là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Ðảng với Nhân dân và Ðẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 • Thiếu nguồn phát triển đảng viên cơ sở Cập nhật ngày: 23/07/2016

  Phát triển đảng viên đóng vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng. Lực lượng này sẽ góp phần trẻ hoá đội ngũ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Ðảng tại địa phương. Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2016, công tác phát triển đảng viên trong toàn tỉnh gặp không ít khó khăn.

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong công tác giảm nghèo Cập nhật ngày: 10/07/2016

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác xoá đói giảm nghèo. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, Bác coi xoá đói giảm nghèo là nhiệm vụ cấp bách như chống giặc ngoại xâm. Người chỉ rõ “đói nghèo là giặc” cần phải tiêu diệt. Chính Người phát động chiến dịch tăng gia sản xuất và phong trào dành một nắm gạo nhỏ cứu đói, thể hiện sự coi trọng và việc làm cụ thể của Người đối với công tác xoá đói giảm nghèo.

 • Ông Hữu Xếp trọn việc nước, vẹn việc nhà Cập nhật ngày: 28/05/2016

  Không để đói nghèo và thất học đeo bám, ông Hữu Xếp, với ý chí vượt khó, chí thú làm ăn cùng quan niệm có học mới thành tài đã đưa gia đình vượt khó vươn lên, các con thành công trong sự nghiệp.

 • Chống chủ nghĩa cá nhân là trách nhiệm của mỗi người Cập nhật ngày: 27/04/2016

  Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn khoá II của Bộ Công an ngày 16/5/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: ... Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa là phải đi đến hoàn toàn không có chủ nghĩa cá nhân. Trong đầu óc mọi người đều có sự đấu tranh giữa cái “thiện” và cái “ác”, hoặc nói theo cách mới là đấu tranh tư tưởng giữa tư tưởng cộng sản và tư tưởng cá nhân.