Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần
quà tặng doanh nghiệp

Xây dựng Đảng

 • HÐND huyện Thới Bình: Các nghị quyết tác động tích cực đến đời sống Nhân dân Cập nhật ngày: 22/03/2016

  Nhiệm kỳ qua (2011-2016), HĐND huyện Thới Bình phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, củng cố niềm tin của cử tri, tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội tại địa phương, xứng đáng là cầu nối quan trọng giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

 • Ðảm bảo số lượng, thành phần, cơ cấu sau hiệp thương nhân sự Cập nhật ngày: 17/03/2016

  Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng, là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Cùng với hệ thống chính trị, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thể hiện trách nhiệm thực hiện các nội dung công tác bầu cử, góp phần để cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật.

 • Tập trung đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống Cập nhật ngày: 11/03/2016

  Ngay sau khi Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp, với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể, Đảng bộ tỉnh Cà Mau xác định nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện ngay là phải sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh đi vào đời sống xã hội.

 • Ðáp ứng kỳ vọng của cử tri Cập nhật ngày: 10/03/2016

  Qua nhiệm kỳ hoạt động (2011-2016), HĐND tỉnh đã hoàn thành được sứ mệnh của mình bằng tất cả trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Báo Cà Mau ghi nhận những đánh giá, nhận xét của cử tri về hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

 • Giải quyết những yêu cầu bức thiết của địa phương Cập nhật ngày: 10/03/2016

  Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và tầm quan trọng của công tác nuôi dạy trẻ khuyết tật, bảo trợ xã hội công lập và Làng trẻ em SOS, ngày 9/7/2014, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07 về mức hỗ trợ đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật, bảo trợ xã hội công lập và Làng trẻ em SOS.

 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Cập nhật ngày: 28/02/2016

  Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng, là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ. Điều lệ Đảng quy định mỗi tháng chi bộ sinh hoạt một lần hoặc sinh hoạt đột xuất khi cần.

 • Quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh Cập nhật ngày: 25/02/2016

  Những năm qua, Đảng bộ tỉnh Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả khả quan. Từ đó, tạo động lực, nền tảng trong công tác xây dựng Đảng vào giai đoạn mới.