Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Xây dựng Đảng

 • Chống chủ nghĩa cá nhân là trách nhiệm của mỗi người Cập nhật ngày: 27/04/2016

  Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn khoá II của Bộ Công an ngày 16/5/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: ... Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa là phải đi đến hoàn toàn không có chủ nghĩa cá nhân. Trong đầu óc mọi người đều có sự đấu tranh giữa cái “thiện” và cái “ác”, hoặc nói theo cách mới là đấu tranh tư tưởng giữa tư tưởng cộng sản và tư tưởng cá nhân.

 • Đảng viên người Khmer tiên phong gương mẫu Cập nhật ngày: 18/04/2016

  Xã Khánh Bình Ðông, huyện Trần Văn Thời là địa bàn cư trú lâu đời của đồng bào Khmer với 339 hộ và gần 1.500 khẩu. Ðồng bào Khmer Khánh Bình Ðông có những đóng góp quan trọng trong mọi chặng đường phát triển của quê hương.

 • Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu Cập nhật ngày: 27/03/2016

  Đảng bộ huyện Phú Tân có 50 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, với 2.776 đảng viên. Hầu hết đảng viên trong huyện đều được học tập, quán triệt chỉ thị này, ngoại trừ đảng viên quá già yếu, miễn sinh hoạt.

 • HÐND huyện Thới Bình: Các nghị quyết tác động tích cực đến đời sống Nhân dân Cập nhật ngày: 22/03/2016

  Nhiệm kỳ qua (2011-2016), HĐND huyện Thới Bình phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, củng cố niềm tin của cử tri, tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội tại địa phương, xứng đáng là cầu nối quan trọng giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

 • Ðảm bảo số lượng, thành phần, cơ cấu sau hiệp thương nhân sự Cập nhật ngày: 17/03/2016

  Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng, là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Cùng với hệ thống chính trị, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thể hiện trách nhiệm thực hiện các nội dung công tác bầu cử, góp phần để cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật.

 • Tập trung đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống Cập nhật ngày: 11/03/2016

  Ngay sau khi Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp, với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể, Đảng bộ tỉnh Cà Mau xác định nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện ngay là phải sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh đi vào đời sống xã hội.