Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Xây dựng Đảng

 • Nâng cao hiệu quả công tác dân vận Cập nhật ngày: 01/08/2016

  Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng nêu 10 nhiệm vụ về xây dựng Ðảng, trong đó có bổ sung thêm 2 nhiệm vụ mới so với Ðại hội XI, đó là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Ðảng với Nhân dân và Ðẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 • Thiếu nguồn phát triển đảng viên cơ sở Cập nhật ngày: 23/07/2016

  Phát triển đảng viên đóng vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng. Lực lượng này sẽ góp phần trẻ hoá đội ngũ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Ðảng tại địa phương. Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2016, công tác phát triển đảng viên trong toàn tỉnh gặp không ít khó khăn.

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong công tác giảm nghèo Cập nhật ngày: 10/07/2016

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác xoá đói giảm nghèo. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, Bác coi xoá đói giảm nghèo là nhiệm vụ cấp bách như chống giặc ngoại xâm. Người chỉ rõ “đói nghèo là giặc” cần phải tiêu diệt. Chính Người phát động chiến dịch tăng gia sản xuất và phong trào dành một nắm gạo nhỏ cứu đói, thể hiện sự coi trọng và việc làm cụ thể của Người đối với công tác xoá đói giảm nghèo.

 • Ông Hữu Xếp trọn việc nước, vẹn việc nhà Cập nhật ngày: 28/05/2016

  Không để đói nghèo và thất học đeo bám, ông Hữu Xếp, với ý chí vượt khó, chí thú làm ăn cùng quan niệm có học mới thành tài đã đưa gia đình vượt khó vươn lên, các con thành công trong sự nghiệp.

 • Chống chủ nghĩa cá nhân là trách nhiệm của mỗi người Cập nhật ngày: 27/04/2016

  Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn khoá II của Bộ Công an ngày 16/5/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: ... Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa là phải đi đến hoàn toàn không có chủ nghĩa cá nhân. Trong đầu óc mọi người đều có sự đấu tranh giữa cái “thiện” và cái “ác”, hoặc nói theo cách mới là đấu tranh tư tưởng giữa tư tưởng cộng sản và tư tưởng cá nhân.

 • Đảng viên người Khmer tiên phong gương mẫu Cập nhật ngày: 18/04/2016

  Xã Khánh Bình Ðông, huyện Trần Văn Thời là địa bàn cư trú lâu đời của đồng bào Khmer với 339 hộ và gần 1.500 khẩu. Ðồng bào Khmer Khánh Bình Ðông có những đóng góp quan trọng trong mọi chặng đường phát triển của quê hương.

 • Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu Cập nhật ngày: 27/03/2016

  Đảng bộ huyện Phú Tân có 50 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, với 2.776 đảng viên. Hầu hết đảng viên trong huyện đều được học tập, quán triệt chỉ thị này, ngoại trừ đảng viên quá già yếu, miễn sinh hoạt.

 • HÐND huyện Thới Bình: Các nghị quyết tác động tích cực đến đời sống Nhân dân Cập nhật ngày: 22/03/2016

  Nhiệm kỳ qua (2011-2016), HĐND huyện Thới Bình phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, củng cố niềm tin của cử tri, tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội tại địa phương, xứng đáng là cầu nối quan trọng giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước.