Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Xây dựng Đảng

 • Nhân dân Cà Mau hướng về Đại hội XII của Đảng Cập nhật ngày: 21/01/2016

  Qua theo dõi thông tin từ báo, đài, theo dõi truyền hình trực tiếp phiên khai mạc và nghiên cứu Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhiều cán bộ hưu trí, cựu chiến binh đang công tác và sinh hoạt tại Cà Mau rất phấn khởi và đặt trọn niềm tin vào đại biểu dự Đại hội cũng như quan điểm lãnh đạo của Đảng. Tuỳ vào vai trò, nhiệm vụ đang thực hiện, mỗi người lại có sự quan tâm riêng.

 • Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng quyết định vận mệnh dân tộc Cập nhật ngày: 21/01/2016

  Khi Đảng chưa ra đời, đất nước chìm trong đau thương và nô lệ. Tất cả các ngọn cờ cứu nước theo các khuynh hướng khác nhau của những người con ưu tú của dân tộc đều thất bại và khủng hoảng toàn diện. Lịch sử dân tộc đòi hỏi phải có một ngọn cờ cứu nước đúng đắn đưa dân tộc ta thực hiện công cuộc giải phóng và phát triển phù hợp với sự phát triển của thời đại.

 • Muôn trái tim hướng về đại hội Cập nhật ngày: 19/01/2016

  Đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi vừa được thông xe. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 • Luôn đặt niềm tin ở phía trước Cập nhật ngày: 19/01/2016

  Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã triển khai thực hiện khá đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

 • Cán bộ, Nhân dân Cái Nước đặt trọn niềm tin vào Đại hội XII của Đảng Cập nhật ngày: 18/01/2016

  Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng. Cụ thể, Trung ương đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Nghị quyết Trung ương 4 ra đời đã có tác động sâu rộng trong nội bộ Đảng, làm cho nội bộ Đảng không ngừng được củng cố, kiện toàn, đủ sức lãnh đạo đất nước và hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách trước Nhân dân.

 • Luôn kỳ vọng và đặt niềm tin vào Ðảng Cập nhật ngày: 18/01/2016

  Người dân Cà Mau hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII với niềm tin và đặt kỳ vọng vào những quyết sách lớn để đưa đất nước phát triển toàn diện và bền vững, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Những ngày này, không khí tưng bừng, phấn khởi lan toả khắp nơi trong tỉnh, trên các tuyến đường trung tâm các huyện và TP Cà Mau đều thắm màu cờ Đảng và pa-nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng.

 • Chú trọng phát triển đảng viên trong trường học Cập nhật ngày: 17/12/2015

  Phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên (HSSV) được xem là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, bởi đây là nguồn nhân lực trẻ, nhiệt huyết và có trình độ chuyên môn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, số lượng đảng viên được kết nạp còn ít so với lực lượng khá hùng hậu HSSV đang theo học tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học trên địa bàn tỉnh hiện nay.

 • Ðoàn kết, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra Cập nhật ngày: 03/12/2015

  Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trần Văn Thời lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp và thông qua nghị quyết với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp rất cụ thể. Để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện uỷ Trần Văn Thời đang ra sức triển khai, học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, xem đây là khâu “mở đường” để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

 • Khi Đảng và dân đồng thuận Cập nhật ngày: 26/11/2015

  Qua gần 5 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), nhờ sự đồng tâm, quyết chí của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân đã về đích trong xây dựng NTM.

 • Khắc ghi lời Bác qua mỗi việc làm Cập nhật ngày: 19/11/2015

  Hội Cựu chiến binh xã Ðông Thới, huyện Cái Nước, hiện có 5 chi hội, bao gồm 17 phân hội, với 288 hội viên tham gia. Những năm qua, hội luôn tích cực gương mẫu, đi đầu trong các phong trào địa phương, trong đó có phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.