Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Xây dựng Đảng

  • Xây dựng văn kiện gắn với thế mạnh địa phương Cập nhật ngày: 23/04/2015

    Đến thời điểm này, các cấp uỷ đảng trong tỉnh đang gấp rút tập trung cho công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác chuẩn bị văn kiện được các địa phương chú trọng thực hiện theo hướng tập trung tận dụng tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân vùng nông thôn.