Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 14:14, 18/08/2015

Bên thềm đại hội

Trước thềm Ðại hội lần thứ IX của Ðảng bộ Dân Chính Ðảng, đại biểu đặt nhiều kỳ vọng vào Ban Chấp hành khoá mới. Tất cả đều trọn niềm tin vào những người đủ đức, đủ tài để Ðảng bộ Dân Chính Ðảng tiếp tục đạt được những thắng lợi mới.

Trước thềm Ðại hội lần thứ IX của Ðảng bộ Dân Chính Ðảng, đại biểu đặt nhiều kỳ vọng vào Ban Chấp hành khoá mới. Tất cả đều trọn niềm tin vào những người đủ đức, đủ tài để Ðảng bộ Dân Chính Ðảng tiếp tục đạt được những thắng lợi mới.

Đại biểu Dư Trúc Loan, Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch: Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đảng viên, đảm bảo mạnh về chất, đạt về số lượng

Nhiệm kỳ qua, Ðảng bộ Dân Chính Ðảng đã lãnh đạo, điều hành các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần hoàn thành Nghị quyết Ðại hội lần thứ VIII.

Trên cơ sở đó, tôi kỳ vọng và tin tưởng Ðại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 của Ðảng bộ Dân Chính Ðảng sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, thành tích trong nhiệm kỳ qua, tập trung khắc phục những tồn tại, khuyết điểm và không ngừng tăng cường sức chiến đấu, tinh thần đoàn kết trong toàn Ðảng bộ, tập trung trí tuệ để xác định phương hướng, mục tiêu trọng điểm, tạo bước đột phá mới để xây dựng Ðảng bộ phát triển toàn diện.

Ðảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là một trong những đảng bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ðảng uỷ Dân Chính Ðảng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác Ðảng. Tuy nhiên, với chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước ở nhiều  lĩnh vực, việc nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của đội ngũ đảng viên là vấn đề cần đặc biệt quan tâm. Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, tôi mong đảng uỷ cấp trên tiếp tục quan tâm hơn nữa, nhất là trong việc đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đảng viên, đảm bảo mạnh về chất, đạt về số lượng.

Đại biểu Phạm Thành Công, Đảng bộ Báo Cà Mau: Công tác Đảng phải gắn với nhiệm vụ chuyên môn, cần nhiều biện pháp, sâu sát hơn nữa với tình hình thực tế của mỗi đơn vị

Ðảng bộ Báo Cà Mau thành lập ngày 30/5/2012 trên cơ sở chi bộ trực thuộc Ðảng uỷ Dân Chính Ðảng. Ðội ngũ đảng viên của Báo Cà Mau chiếm 35/47 tổng số cán bộ, viên chức, người lao động. Có thể khẳng định, việc thành lập Ðảng bộ Báo Cà Mau thể hiện sự lớn mạnh không ngừng về mặt công tác Ðảng tại đơn vị.

Trước thềm Ðại hội Ðảng bộ Dân Chính Ðảng khoá mới, tôi mong muốn đại hội sẽ bầu chọn ban chấp hành đủ đức, đủ tài, đủ uy tín để có thể lãnh đạo, điều hành và thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra. Trong bối cảnh mới, tôi cũng mong muốn Ðảng bộ Dân Chính Ðảng sẽ có nhiều biện pháp, sâu sát hơn nữa với tình hình thực tế của mỗi đơn vị, từ đó công tác Ðảng phải thực sự tương đồng giữa số lượng với chất lượng, sức chiến đấu của từng đảng viên, từng tổ chức Ðảng cơ sở cần được nâng lên.

Công tác Ðảng phải gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tạo nên những phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực để mỗi đảng viên ý thức sâu sắc trách nhiệm, nghĩa vụ và vinh dự lớn lao của bản thân. Báo Cà Mau luôn xác định công tác Ðảng là một trong những nhiệm vụ lớn cần thực hiện. Chỉ khi có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường quan điểm đúng đắn, tác phẩm báo chí mới thực sự là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng của Ðảng, phục vụ tận tuỵ cho Nhân dân.

Đại biểu Nguyễn Văn Tình, Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Tạo nhiều phong trào thi đua, hình thức động viên để mỗi đảng viên hăng hái thi đua

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là một trong những sở có nhiều đơn vị trực thuộc (9 đơn vị), đảm nhiệm các nhiệm vụ khác nhau, hiện có 156 đảng viên, trong đó có 12 đảng viên dự bị. Ðảng bộ có 12 chi bộ, gồm các đơn vị trực thuộc và phòng, ban chủ chốt. Trong Ðại hội Ðảng bộ cấp trên lần thứ IX, sở có 10 đại biểu tham dự. Với đặc thù lĩnh vực hoạt động, đội ngũ nhân lực khá đông, song sở luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu và chất lượng của công tác Ðảng. Công tác dự nguồn, chăm bồi và phát triển đảng viên được thực hiện liên tục, xuyên suốt, tạo động lực phấn đấu cho toàn đơn vị. Các nhiệm vụ chuyên môn luôn gắn liền với công tác Ðảng, mỗi đảng viên phải tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, công việc.

Trong nhiệm kỳ khoá mới, tôi mong Ðảng bộ cấp trên tiếp tục hoàn thành vai trò, nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết khoá IX. Với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, một bộ phận nhân lực đang làm việc trong môi trường đặc thù, nhiều nguy cơ lây nhiễm, tổn hại sức khoẻ, thậm chí là nguy hiểm tính mạng, do đó vấn đề tư tưởng cần phải vững vàng. Nhu cầu về giáo dục, định hướng và quán triệt trách nhiệm, nghĩa vụ và vinh dự của người đảng viên cần được quan tâm nhiều hơn nữa, có những phong trào thi đua, hình thức động viên để mỗi đảng viên hăng hái thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân và đơn vị./.

Quốc Rin lược ghi

Bình luận

Ý kiến bạn đọc