Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 11:42, 27/04/2016

Chống chủ nghĩa cá nhân là trách nhiệm của mỗi người

Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn khoá II của Bộ Công an ngày 16/5/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: ... Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa là phải đi đến hoàn toàn không có chủ nghĩa cá nhân. Trong đầu óc mọi người đều có sự đấu tranh giữa cái “thiện” và cái “ác”, hoặc nói theo cách mới là đấu tranh tư tưởng giữa tư tưởng cộng sản và tư tưởng cá nhân.

Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn khoá II của Bộ Công an ngày 16/5/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: ... Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa là phải đi đến hoàn toàn không có chủ nghĩa cá nhân. Trong đầu óc mọi người đều có sự đấu tranh giữa cái “thiện” và cái “ác”, hoặc nói theo cách mới là đấu tranh tư tưởng giữa tư tưởng cộng sản và tư tưởng cá nhân.

Tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví như lúa và cỏ dại. Lúa phải chăm bón rất khó nhọc thì mới tốt được. Còn cỏ dại không cần chăm sóc cũng mọc lu bù. Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổ mới có được. Còn tư tưởng cá nhân thì cũng như cỏ dại, sinh sôi nảy nở rất dễ.

Tại Ðại hội lần thứ III của Ðoàn viên, thanh niên lao động Việt Nam, Người cho rằng: “Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng lo cho lợi ích riêng mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể. “Miễn là mình béo mập, mặc thiên hạ gầy”. Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu như: lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô.... nó là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng... Nó làm hư hỏng đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm tha hoá Ðảng.

Vì thế, Hồ Chí Minh coi chủ nghĩa cá nhân là “địch nội xâm”, là một trong những nguy cơ đe doạ sự tồn vong của Ðảng. Do đó, chống chủ nghĩa cá nhân phải chống từ bên trong. Mỗi người phải tự đấu tranh, tự tiêu diệt ngay từ khi nó mới nhen nhóm trong tư tưởng của chính mình. Ðây là một cuộc chiến cực kỳ khó, bởi để chiến thắng cái xấu, cái ác trong chính bản thân mình là một công việc cực kỳ khó khăn, đòi hỏi mỗi người phải sáng suốt, kiên trì và phải kiên quyết.

“Ðấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là “giày xéo lên lợi ích cá nhân”(Hồ Chí Minh). Người giải thích rõ: “Mỗi người đều có tính cách riêng, sở trường riêng, đời sống riêng của bản thân, của gia đình mình. Nếu lợi ích cá nhân đó không trái với lợi ích của tập thể, của đất nước thì không phải là xấu. Nhưng lại phải thấy rằng chỉ ở trong chế độ xã hội chủ nghĩa thì mỗi người mới có điều kiện để cải thiện đời sống riêng của mình, phát huy tính cách riêng và sở trường riêng của mình”.

 Vì thế, chống chủ nghĩa cá nhân là trách nhiệm không chỉ của cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Chống chủ nghĩa cá nhân ngay từ trong tư tưởng của mỗi cá nhân sẽ ngăn chặn được những hành động xấu, sẽ làm trong sạch nội bộ Ðảng, làm lành mạnh hoá xã hội, góp phần giữ vững thành quả cách mạng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước./.

Tiếng Dân

Bình luận

Ý kiến bạn đọc