Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 19:01, 08/01/2017

Chuyên trang huyện Ðầm Dơi góp phần khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn

…Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng tờ báo Ðảng của tỉnh nhà, thời gian qua, Huyện uỷ, UBND huyện Ðầm Dơi đã quan tâm chỉ đạo công tác phối hợp xây dựng nội dung chuyên trang huyện gắn với việc mua, đọc báo Ðảng đến từng chi bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện.

Ðầm Dơi là huyện vùng nông thôn sâu, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Việc giao lưu văn hoá tinh thần của người dân còn nhiều hạn chế. Nhất là thông tin ứng dụng khoa học - công nghệ mới, kỹ thuật tiến bộ vào đời sống, sản xuất chậm đổi mới. Nếu như các kênh thông tin của báo phát thanh - truyền hình, internet có ưu thế là đưa thông tin nhanh, nhưng muốn lưu trữ làm tư liệu để nghiên cứu, học tập, ứng dụng thì không ưu điểm bằng tờ báo giấy.

Ðọc báo vừa nắm bắt thông tin, nâng cao dân trí, vừa tạo động lực trong phong trào xây dựng đời sống văn hoá. Ảnh: NGỌC QUÂN

Nhận thấy rõ ưu điểm của trang huyện trên tờ báo Ðảng nên hằng tuần anh em phóng viên, biên tập viên Ðài Truyền thanh huyện Ðầm Dơi thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân để kịp thời đưa tin, bài, cũng như biểu dương gương người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến để phát huy, nhân rộng. Từ đó, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ và Nhân dân trong huyện tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Ðồng thời, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của Nhân dân đến các cấp uỷ, chính quyền để xây dựng chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn, hợp lòng dân, khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới.

Từ khi thực hiện, năm 2011 đến nay, chuyên trang huyện Ðầm Dơi trên Báo Cà Mau duy trì phát hành mỗi tuần 1 kỳ vào ngày thứ Tư, số lượng 326 tờ. Ðối tượng phát hành là trưởng các ấp, khóm, cán bộ hưu trí thuộc đối tượng Huyện uỷ quản lý. 

Mỗi trang báo có từ 2-3 đề tài là bài phản ánh, phóng sự, phỏng vấn, lượt ghi phát biểu, gương người tốt việc tốt và chùm tin, hình ảnh.

Nội dung thông tin của chuyên trang huyện trên Báo Cà Mau phản ánh khá sinh động, sát với tình hình thời sự, chính trị địa phương nên tờ báo Ðảng không chỉ là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với các đối tượng được nhận báo, mà còn là tư liệu để cán bộ cơ sở, trưởng ấp, khóm, cán bộ hưu trí dựa vào đó để tuyên truyền, vận động cán bộ và quần chúng Nhân dân trên từng địa bàn dân cư thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, khi có sự kiện chính trị quan trọng hoặc kỷ niệm các ngày lễ lớn, huyện Ðầm Dơi phối hợp Ban Biên tập Báo Cà Mau tăng thêm số phát hành để cán bộ, Nhân dân trong huyện nắm, hiểu sâu sắc và tăng thêm niềm tự hào lịch sử truyền thống cách mạng của quê hương.

Ðể có được kết quả như vậy, trước hết là sự quan tâm của Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện Ðầm Dơi trong việc chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền thực hiện tốt việc mua và phân phối báo, tạp chí của Ðảng đến từng cán bộ, đảng viên. Ðồng thời, xem đây là một trong những tiêu chí xét công nhận tổ chức cơ sở Ðảng trong sạch, vững mạnh hằng năm.

Các phòng chức năng của Báo Cà Mau cũng như phóng viên phụ trách địa bàn có sự phối hợp với tổ cộng tác viên huyện khá chặt chẽ, từ đó việc thực hiện trang báo huyện đảm bảo yêu cầu, kế hoạch đã đề ra...

(Trích phát biểu của ông Lữ Hoàng Triệu, Trưởng Ðài Truyền thanh huyện Ðầm Dơi, tại Hội nghị Công tác phối hợp tuyên truyền và phát hành Báo Cà Mau)

Bình luận

Ý kiến bạn đọc