Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 11:04, 18/01/2019

Cuộc đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí đạt hiệu quả tích cực

(CMO) Đó là một trong những kết quả quan trọng đã thực hiện được trong năm 2018 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, được ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Xây dựng Đảng diễn ra vào sáng 18/1.

Năm 2018, ngoài các kết quả quan trọng đạt được về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên từ trung ương đến cơ sở, ngành Tổ chức xây dựng Đảng, đứng đầu là Ban Tổ chức Trung ương, đã cơ bản hoàn thành việc tham mưu kết thúc các hoạt động của cac Ban chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Chuyển văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương về Ban Nội chính Trung ương; phối hợp đề xuất phương án kiện toàn Đảng bộ ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Đến cuối tháng 10/2018, toàn hệ thống chính trị đã giảm 3 ban chỉ đạo, 7 tổng cục và tương đương; 200 cục, vụ và tương đương; 65 ban, sở, ngành cấp tỉnh. Giảm trên 50 lãnh đạo các cấp tổng cục, 300 lãnh đạo cấp cục, vụ; 200 lãnh đạo ban, sở, ngành cấp tỉnh và 10.000 lãnh đạo cấp phòng.

Cũng theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, thực hiện Nghị quyết 39 và Kết luận 17 của Bộ Chính trị, nhiều địa phương đã chủ động rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và thực hiện hiệu quả việc tinh giản biên chế. Năm qua, cả nước đã giảm hơn 132.000 người so với trước khi thực hiện nghị quyết.

Về công tác kiểm tra, giám sát, năm qua ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã ban hành kế hoạch kiểm tra tại 15 địa phương, đơn vị; tự kiểm tra, rà soát về công tác cán bộ theo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị. Qua đó, phát hiện gần 3.000 trường hợp sai quy trình, thủ tục; 56.000 trường hợp thiếu tiêu chuẩn, điều kiện. Đây là cơ sở quan trọng để cấp ủy và cơ quan tham mưu các cấp rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân sai sót, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân và có giải pháp khắc phục cụ thể.

Mạnh dạn sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Coi trọng công tác phát triển đảng viên mới, đồng thời tăng cường kiểm ra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Theo đó, niên giám 2011-2017, toàn Đảng đã mạnh dạn đưa ra khỏi Đảng 51.000 đảng viên bằng hình thức xóa tên. Trong đó, có 38.519 trường hợp xóa tên do vi phạm; 12.500 trường hợp bị kỷ luật, khai trừ.

Đánh giá về kết quả đạt được trong thời gian qua, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: cuộc đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy lên một giai đoạn mới, mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả hơn. Tiếp tục củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ đây, đã giải quyết được mối quan hệ giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; thực hiện toàn diện, đồng bộ các khâu của công tác cán bộ. Đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch trong chống tiêu cực và chạy chức, chạy quyền.

Tuy nhiên, công tác đấu tranh, ngăn chặn tự chuyển hóa, tự diễn biến vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Chất lượng cán bộ vẫn chưa cao, nhiều nơi cơ cấu thiếu hợp lý.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cũng đã đề ra 8 nhiệm vụ quan trọng trong năm 2019 với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương và sáng tạo. Đồng thời kiên quyết đổi mới mạnh mẽ phương pháp, lề lối, tác phong làm việc theo phương pháp khoa học, hiện đại, hiệu quả.

Phong Phú

Bình luận

Ý kiến bạn đọc