Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 15:46, 11/08/2015

Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020: Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau, một trong những đơn vị được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tuyên dương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đực Hồ Chí Minh năm 2015.

Thời gian qua, tình hình kinh tế trong nước có nhiều biến động do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính, tiền tệ thế giới kéo dài.  Trong bối cảnh đó, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh uỷ, sự giúp đỡ tích cực của UBND tỉnh và các ngành, các cấp trong tỉnh đã tạo những thuận lợi cơ bản để Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của nghị quyết nhiệm kỳ 2012-2015 đề ra.

Ngày 1/9/2012, Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau được thành lập và chính thức đi vào hoạt động. Khi mới thành lập, đảng bộ có 43 tổ chức cơ sở Ðảng với 1.118 đảng viên. Qua quá trình hoạt động, đảng uỷ củng cố, kiện toàn và thành lập mới một số tổ chức cơ sở Ðảng. Ðến nay, đảng bộ có 46 tổ chức cơ sở Ðảng trực thuộc (có 16 đảng bộ và 30 chi bộ), với 1.367 đảng viên. Trong đó, 1 tổ chức Ðảng loại hình cơ quan hành chính, 17 doanh nghiệp Nhà nước, 5 doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên 50% và 25 doanh nghiệp tư nhân. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp được phân theo 4 lĩnh vực, ngành nghề như: tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; chế biến và xuất khẩu thuỷ sản; tư vấn, đầu tư xây dựng; thương mại và dịch vụ.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau, một trong những đơn vị được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tuyên dương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đực Hồ Chí Minh năm 2015.   Ảnh: TRẦM NGHĨ

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, đảng bộ đã tập trung quán triệt, cụ thể hoá và tuyên truyền đường lối, quan điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các cấp uỷ xây dựng chương trình công tác, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh theo đúng pháp luật, đảm bảo môi trường kinh doanh thuận lợi và hiệu quả. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Lao động và các quy định của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người lao động.

Những năm qua, các doanh nghiệp trong khối tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cấp uỷ, các cấp lãnh đạo công đoàn phối hợp với chủ tịch hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban tổng giám đốc (giám đốc) các doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Tích cực đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, tăng cường mở rộng cơ sở vật chất, đầu tư thiết bị, công nghệ… với tổng vốn trên 147.613 tỷ đồng. Thu nhập doanh nghiệp hằng năm hầu hết đều tăng và chấp hành tốt nghĩa vụ thuế của Nhà nước. Giải quyết cho hơn 64.546 lượt lao động có việc làm. Quan tâm chăm lo các chính sách đối với người lao động như ký kết thoả ước lao động tập thể, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp khá đầy đủ. Chi trả tiền công, tiền lương theo quy định. Thu nhập bình quân của người lao động trên 7 triệu đồng/người/tháng.

Thực hiện khá tốt công tác an sinh xã hội như: Ðền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội, xoá đói giảm nghèo, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp xây cầu, đường nông thôn... gần 2.000 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào công tác an sinh xã hội của tỉnh nhà.

Công tác chính trị, tư tưởng được tiến hành thường xuyên, tình hình tư tưởng trong đảng bộ ổn định. Công tác triển khai, quán triệt các nghị quyết được Ban Thường vụ Ðảng uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm tính nghiêm túc và kịp thời, đổi mới về hình thức, phương pháp triển khai quán triệt phù hợp với đặc điểm, điều kiện ở cơ sở, giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và công nhân lao động tham gia học tập, nâng cao được chất lượng, hiệu quả trong nhận thức và hành động. Trong nhiệm kỳ, tổ chức 152 cuộc, có 14.432 cán bộ, đảng viên đạt 96,6% và 70% công nhân, lao động trong các doanh nghiệp tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đề ra các chỉ tiêu: 100% doanh nghiệp kinh doanh có lãi và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 100% cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định. 100% doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Phấn đấu 100% đảng viên và trên 70% công nhân, viên chức, người lao động được quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp. Hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. Trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 15% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu thành lập mới 15 tổ chức cơ sở Đảng trở lên và kết nạp từ 550-600 đảng viên. Trên 90% tổ chức đoàn thể đạt loại khá trở lên.

Ngoài ra, công tác lãnh đạo các đoàn thể cũng được Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp quan tâm đúng mức. Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) của Ðảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Kịp thời chỉ đạo, tạo điều kiện cho Ðoàn Khối Doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Tổ chức tốt công tác giáo dục truyền thống với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như: hội thi, toạ đàm, giao lưu, cắm trại; xây dựng nhà tình thương, hiến máu nhân đạo, thực hiện cây nước thanh niên, tặng quà và khám chữa bệnh miễn phí, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các đảng bộ, chi bộ cơ sở, thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân lao động, tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”. Thường xuyên tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công đoàn viên và người lao động.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2015-2020, Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp ra sức xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Ðảng và đảng viên trong doanh nghiệp, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động bảo đảm vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức. Phát huy sức mạnh các tổ chức đoàn thể, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục nâng cao quy mô, chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ðẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất giỏi, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Hồ Trung Nghị

Bình luận

Ý kiến bạn đọc