Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 16:39, 23/07/2015

Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở: Tiền đề cho thành công của Đại hội Đảng cấp trên

Đến ngày 15/7, có 632/632 tổ chức cơ sở Đảng đã đại hội xong. Các đại hội đã bám sát Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 92 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đến ngày 15/7, có 632/632 tổ chức cơ sở Đảng đã đại hội xong. Các đại hội đã bám sát Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 92 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chọn 7 đảng bộ cơ sở và thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp uỷ; chọn Ðảng bộ huyện U Minh chỉ đạo điểm cấp huyện và thực hiện thí điểm chủ trương đại hội. Ngay sau đại hội điểm, các huyện uỷ, thành uỷ, Ðảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã tổ chức rút kinh nghiệm và tiến hành đại hội trên diện rộng.

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đầm Dơi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội ở các tổ chức cơ sở Ðảng được thực hiện theo Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Ðảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức Ðảng. Ðồng thời, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Ðảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, công tác tuyên truyền, cổ động về đại hội đã tạo được sinh khí ngày hội lớn trong đảng bộ và quân, dân địa phương. Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng diễn ra sôi nổi. Ðến nay, 3/14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ đã tổ chức đại hội (Ðảng bộ Quân sự tỉnh, Ðảng bộ huyện U Minh và Ðảng bộ huyện Ðầm Dơi). Ðảng bộ huyện U Minh và Ðầm Dơi bầu 84 cấp uỷ viên, trong đó có 12 uỷ viên nữ (14,29%), 4 cán bộ trẻ (4,76%). 

Nhìn chung, công tác nhân sự cấp uỷ khoá mới bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và hướng dẫn về công tác nhân sự cấp uỷ của Ban Tổ chức Trung ương và của Tỉnh uỷ.

Hầu hết các báo cáo chính trị được chuẩn bị khá kỹ, nêu rõ kết quả đạt được, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân trong nhiệm kỳ qua; xác định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo trong 5 năm tới. Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015 của nhiều nơi đã làm rõ trách nhiệm của ban chấp hành, chỉ ra khuyết điểm, yếu kém và đề ra các giải pháp để khắc phục.

Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Ðảng cấp trên trực tiếp đều thực hiện đúng quy định của Ðiều lệ Ðảng và Quy chế bầu cử trong Ðảng, bảo đảm về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Tuy nhiên, kết quả bầu cử ở một số tổ chức cơ sở Ðảng chưa đạt các tỷ lệ theo quy định của Trung ương, trong đó có 81/632 tổ chức cơ sở Ðảng (12,81%) chưa đổi mới 1/3 tổng số cấp uỷ viên so với đầu nhiệm kỳ 2010-2015; 57/632 tổ chức cơ sở Ðảng tỷ lệ cấp uỷ viên trẻ đạt dưới 10%; 120 trường hợp bầu cấp uỷ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư không như dự kiến và 45/632 tổ chức cơ sở Ðảng (7,12%) tỷ lệ cấp uỷ viên nữ đạt dưới 15%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số vấn đề cần khắc phục. Về công tác triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo đại hội còn một số đơn vị thực hiện chưa tốt. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên về mục đích, yêu cầu, nội dung của đại hội chưa đầy đủ nên bị động, lúng túng trong khâu chuẩn bị tổ chức thực hiện.

Một số nơi chuẩn bị báo cáo chính trị còn dàn trải, nhiệm vụ, giải pháp đề ra ở một số lĩnh vực còn chung chung, thiếu tính đột phá. Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ một số nơi còn trùng lặp với báo cáo chính trị. Bên cạnh đó, các ý kiến đề xuất giải pháp hay chưa nhiều, chưa tạo ra không khí sôi nổi trong thảo luận, tranh luận.   

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, công tác tuyên truyền, phát động phải sâu rộng hơn để đại hội thật sự là đợt sinh hoạt chính trị của đảng bộ và Nhân dân. Cần phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, quan tâm cả hình thức tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng…

Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội tổ chức cơ sở Ðảng ở tỉnh Cà Mau thực hiện đúng theo tinh thần Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị. Thành công của đại hội Ðảng cấp cơ sở tạo tiền đề để tiến hành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020./.

Bài và ảnh: Thanh Phương

Bình luận

Ý kiến bạn đọc