Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 14:13, 16/03/2017

Lan toả phong trào học và làm theo gương Bác

(CMO) Tính đến nay, trong toàn Đảng bộ huyện Năm Căn đã hoàn thành việc học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Bộ Chính trị ban hành, trong đó khẳng định: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống...

Ông Thái Thanh Hoà, Ấp 4, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn (giữa), người thờ cúng Bác Hồ hàng chục năm qua, cùng hội viên cựu chiến binh xã Hàng Vịnh bên liếp vườn của gia đình.           Ảnh: KIM HẬU

Thành công qua 5 năm về việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, công tác quán triệt, học tập Chỉ thị số 05 được Huyện uỷ Năm Căn triển khai thực hiện nghiêm túc với cách làm bài bản, linh hoạt, sáng tạo. Phó Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Mai Tiến Thành cho hay: "Đảng bộ chú trọng triển khai bài bản việc tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị số 05; chỉ đạo đưa nội dung chỉ thị này vào chương trình bồi dưỡng. Theo đó, đã tổ chức 10 lớp bồi dưỡng cho gần 1.000 cán bộ chủ chốt, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, đảng uỷ các xã, thị trấn. Đồng thời, tại các cuộc họp chi bộ tháng 11/2016, cán bộ, đảng viên được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nói chuyện về nội dung này".

Công tác tuyên truyền được cấp uỷ chỉ đạo chặt chẽ bằng nhiều hình thức đa dạng. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở, nhất là đảng bộ xã, thị trấn và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng thường xuyên tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong Nhân dân và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Bí thư Chi bộ ấp Cái Trăng, xã Hàm Rồng Huỳnh Minh Nghề cho hay, tất cả đảng viên trong chi bộ đều được nghe đi nghe lại nhiều lần buổi nói chuyện của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo. Với cách dẫn chứng sinh động, cụ thể giúp từng đảng viên nâng cao nhận thức, từ đó bản thân tự rút kinh nghiệm về cách tuyên truyền, vận động sâu rộng trong quần chúng Nhân dân.

Chỉ thị 05-CT/TW ra đời nhằm tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ðây chính là động lực để huyện khẳng định quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Trong đó, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Để từ đây, các cấp, các ngành sẽ tiếp tục phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, đưa tư tưởng của Bác trở thành kim chỉ nam trong mọi hành động.

Huyện uỷ Năm Căn xác định, để nhân rộng các điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các địa phương, đơn vị cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, quan tâm xây dựng mô hình điển hình, có sức lan toả rộng và bền vững. Đặc biệt, người đứng đầu các cấp cần nâng cao trách nhiệm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chính tấm gương của người lãnh đạo sẽ có sức lan toả, làm cho cán bộ, đảng viên và người dân tin tưởng, làm theo. Đồng thời, nghiêm túc nhắc nhở, phê bình các địa phương, đơn vị có những biểu hiện của “bệnh thành tích”, không phát huy được vai trò, mô hình, cách làm mới. Có như thế, các địa phương, đơn vị mới tiếp tục xây dựng và nhân rộng được điển hình làm theo gương Bác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

THANH PHƯƠNG

Bình luận

Ý kiến bạn đọc