Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 11:37, 11/02/2018

Năm 2017 có 3.883/4.006 đảng viên được đánh giá xếp loại

(CMO) Năm 2017, cán bộ, đảng viên,công chức, viên chức trong Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm của Đảng ủy đạt kết quả khá toàn diện.

Theo đó, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động và việc làm cụ thể hằng ngày của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Năm qua, có 74/74 tổ chức cơ sở Đảng đánh giá chất lượng: tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh 39/74 đơn vị; 22/74 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 13/74 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ. Không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Hiện Đảng bộ có 4.006 đảng viên.

Mục tiêu hướng đến trong năm 2018 của Đảng ủy Dân chính Đảng là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Băng Thanh

Bình luận

Ý kiến bạn đọc