Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 11:11, 18/05/2017

Sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05–CT/TW

(CMO) Sáng 18/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua 1 năm triển khai thực hiện chỉ thị 05 – CT/TW, nhận thức về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên. Chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần đi vào đời sống. Ngày càng xuát hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã giải quyết kịp thời, hiệu quả nhiều vụ việc bức xúc, nổi cộm tại địa phương.

Những kết quả đã đạt được bước đầu góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần chỉnh đốn đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ.

Kim Chi

Bình luận

Ý kiến bạn đọc