Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 18:15, 21/07/2015

Toàn dân chăm sóc các đối tượng chính sách, người có công

Uỷ ban Nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 3391 yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2015).

Uỷ ban Nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 3391 yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2015).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng và phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa” trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Ðồng thời, tổ chức triển khai tốt cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương bệnh binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, tiếp tục vận động, ủng hộ đóng góp Quỹ Ðền ơn đáp nghĩa giúp các gia đình chính sách sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

UBND tỉnh giao Sở LÐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan, các địa phương tập trung chỉ đạo, kiểm tra, rà soát và giải quyết dứt điểm những tồn đọng về chế độ chính sách theo quy định. Ðẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang, nhà bia ghi tên liệt sĩ khang trang, sạch đẹp; chăm lo giáo dục, dạy nghề cho con em gia đình thương bệnh binh, liệt sĩ và người có công; thực hiện đầy đủ chính sách bảo hiểm y tế và chăm lo sức khoẻ đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ; quan tâm đặc biệt đến thương bệnh binh nặng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), cha, mẹ, vợ liệt sĩ, cán bộ kháng chiến, người có công… già yếu, neo đơn; chi trả trợ cấp kịp thời cho các đối tượng.

Ðồng thời, xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ VNAH ở xã, phường, thị trấn. Chuẩn bị tốt các điều kiện để lãnh đạo tỉnh thăm một số gia đình chính sách tiêu biểu nhân ngày 27/7. Ðồng thời, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai tốt chương trình tổng điều tra rà soát chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện chế độ chính sách.

Toàn tỉnh hiện có 1.784 Bà mẹ VNAH, trong đó có 204 mẹ còn sống; các mẹ được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng. 168.835 đối tượng người có công trong tỉnh được chi trả đúng, đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi.  Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Sở LÐ-TB&XH đã tổ chức 2 đợt đi tham quan nghỉ dưỡng tại Thủ đô Hà Nội cho 90 đối tượng là người có công; 9.979 đối tượng người có công điều dưỡng tại gia đình, với số tiền trên 11 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Sở LÐ-TB&XH Võ Hoàng Hiệp, Cà Mau còn 64 hộ nghèo, 77 hộ cận nghèo thuộc diện chính sách người có công. Trên cơ sở khảo sát phân tích nguyên nhân nghèo, với những hộ chính sách nghèo, địa phương sẽ cho vay vốn, hỗ trợ phương tiện sản xuất, giới thiệu việc làm, trợ giúp xã hội… Sở sẽ tham mưu thực hiện tốt các chính sách ưu đãi để các hộ chính sách vươn lên thoát nghèo vào cuối năm 2015. Ðặc biệt, từ đầu năm đến nay, tỉnh vận động Quỹ Ðền ơn đáp nghĩa trên 9 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa để các gia đình chính sách sớm ổn định về nhà ở./.

Thanh Phương

Bình luận

Ý kiến bạn đọc