Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 14:39, 10/10/2017

Trao 32 kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng

(CMO) 32 đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Cà Mau được trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, do có nhiều đóng góp vào sự nghiệp kiểm tra của Đảng.

Ngày 10/10, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau sơ kết công tác kiểm tra, giá sát 9 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác quý IV năm 2017.  

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Dương Văn Thắng trao kỷ niệm chương cho đảng viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp kiểm tra của Đảng.   

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu cấp ủy kiểm tra 177 tổ chức Đảng, trong đó có 170 tổ chức thực hiện tốt nội dung kiểm tra, chiếm 96,04%; 7 tổ chức thực hiện chưa tốt nội dung kiểm tra. Kiểm tra 357 đảng viên, có 336 đảng viên thực hiện tốt nội dung kiểm tra, 21 đảng viên chưa thực hiện tốt nội dung kiểm tra. 

Đối với nhiệm vụ thi hành kỷ luật trong Đảng, cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 201 đảng viên, tăng 61 đảng viên so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khiển trách 125, cảnh cáo 53, cách chức 19, khai trừ 4 đảng viên.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau Dương Văn Thắng yêu cầu ủy ban kiểm tra các cấp rà soát lại các kiến nghị qua kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra. Những nơi nào chấp hành không nghiêm sẽ tiếp tục giám sát, nhắc nhở.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho 32 cán bộ, công chức thuộc Đảng bộ tỉnh do có nhiều đóng góp vào sự nghiệp kiểm tra của Đảng.   

Phương Lài 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc