Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 10:33, 26/04/2016

Xây dựng Ðảng trong doanh nghiệp: Từng bước đi vững chãi

Hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hành thuỷ sản tuy khó khăn nhưng từng bước được các doanh nghiệp khắc phục và hoàn thành mục tiêu kinh doanh, xuất khẩu.

Sau gần 4 năm hoạt động, Ðảng uỷ khối Doanh nghiệp không ngừng kiện toàn, phát triển các tổ chức cơ sở Ðảng trong doanh nghiệp. Từng bước nâng cao sức mạnh tập thể, sự chỉ đạo nhất quán giữa cơ sở Ðảng và phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Qua đó, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Được thành lập theo Nghị quyết 07 của BCH Ðảng bộ tỉnh Cà Mau, Ðảng uỷ khối Doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2012. Bắt tay vào hoạt động, Ðảng uỷ tập trung quán triệt, cụ thể hoá tuyên truyền đường lối, quan điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hành thuỷ sản tuy khó khăn nhưng từng bước được các doanh nghiệp khắc phục và hoàn thành mục tiêu kinh doanh, xuất khẩu.

Các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong khối doanh nghiệp được phân theo 4 lĩnh vực, ngành nghề: tài chính ngân hàng và bảo hiểm, chế biến và xuất khẩu thuỷ sản, tư vấn đầu tư xây dựng, thương mại và dịch vụ.

Trên cơ sở đó, các cấp uỷ xây dựng chương trình công tác, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh theo đúng pháp luật, môi trường kinh doanh thuận lợi và hiệu quả. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Lao động và các quy định của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người lao động.

“Nhiều doanh nghiệp đã chú trọng nâng cao chất lượng, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp trong đội ngũ công nhân. Qua đó, lực lượng công nhân trong các doanh nghiệp không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển của doanh nghiệp”, ông Trần Biên Thuỳ, Phó Bí thư Ðảng uỷ khối Doanh nghiệp, cho biết.

 Bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo của đảng bộ cấp trên và các văn bản, nghị định của Chính phủ về hoạt động xây dựng Ðảng trong doanh nghiệp, tạo điều kiện thuật lợi để Ðảng uỷ khối Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Sự ảnh hưởng của biến động về kinh tế, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tỉnh và trong nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tham gia xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở Ðảng của nhiều doanh nghiệp.

“Doanh nghiệp nói chung, mục đích phát triển sản xuất, kinh doanh là chủ đạo. Việc phát triển tổ chức Ðảng và các tổ chức chính trị, đoàn thể khác là cần thiết. Giữa 2 hoạt động này song hành cùng nhau, Ðảng và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp cảm hoá người lao động, khích lệ họ, từ đó thu hút ngày càng đông đảo lực lượng lao động hiệu quả và nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ổn định sẽ chăm lo phát triển các tổ chức Ðảng và chính trị đoàn thể”, ông Thuỳ phân tích thêm.

Chính vì thế, việc thị trường kinh doanh biến động đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và việc triển khai thực hiện tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Ðảng trong doanh nghiệp.

Khi mới thành lập, Ðảng uỷ khối Doanh nghiệp có 43 tổ chức cơ sở Ðảng với trên 1.100 đảng viên. Qua quá trình hoạt động, Ðảng uỷ đã kiện toàn, củng cố và thành lập mới một số tổ chức cơ sở Ðảng. Ðến nay, Ðảng bộ có 46 tổ chức cơ sở Ðảng trực thuộc (16 đảng bộ và 30 chi bộ), với hơn 1.300 đảng viên. Trong đó có 1 tổ chức Ðảng loại hình cơ quan hành chính, 15 doanh nghiệp Nhà nước, 6 doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên 50% và 24 doanh nghiệp tư nhân.

Tuy vậy, không vì thành tích mà mọi hoạt động củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị trong khối luôn được Ðảng uỷ quan tâm, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Từ năm 2012 đến cuối năm 2015, Ðảng uỷ đã tiến hành kiểm tra và xử lý kỷ luật 2 tổ chức Ðảng và 17 đảng viên với các hình thức: khiển trách, cách chức và khai trừ. Ngoài ra, qua kiểm tra còn tiến hành xử lý xoá tên 11 đảng viên và đình chỉ sinh hoạt 1 đảng viên.

“Có nghiêm túc thực hiện thì hiệu quả công tác sinh hoạt Ðảng mới được nâng cao, đúng với vị trí, vai trò của nó trong cộng đồng doanh nghiệp trước sức ép và môi trường kinh doanh hiện nay”, ông Thuỳ khẳng định.

Cũng trong thời gian hoạt động này, Ðảng uỷ khối Doanh nghiệp đã ghi nhận sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp tập trung vào công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động. Cụ thể, các doanh nghiệp đã chủ động triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tích cực đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, tăng cường mở rộng cơ sở vật chất, đầu tư thiết bị, công nghệ. Thu nhập doanh nghiệp đều tăng theo từng năm, từng giai đoạn và chấp hành nghiêm nghĩa vụ đóng thuế; giải quyết việc làm cho hơn 64.500 lượt lao động; đóng góp an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên 20.000 tỷ đồng./.

Bài và ảnh: Phong Phú

Bình luận

Ý kiến bạn đọc